Notulen Ledenvergadering 2019 online.

Op 19 maart 2019 vond de ledenvergadering plaats bij gastbedrijf Adimec in Eindhoven. De notulen en het financieel overzicht zijn nu te raadplegen in het afgeschermde deel van onze leden-site

Recente berichten