Bert Schaareman

MSc MiF RV

Finance Director

Verandering is de enige constante. Denk in mogelijkheden.

Ik werk bij Ernst & Young als senior manager Valuation, Modeling & Economics waarbij ik verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van onder meer:

  • Waarderen van bedrijven bij aan- of verkoop
  • Fiscale waarderingen (o.a. voor afstemming van de aandeelhouderswaarde met de Belastingdienst voor bijvoorbeeld de opgave in Box III; dit speelt vooral bij familiebedrijfsoverdrachten en door personeel gehouden aandelen)
  • Impairments
  • Purchase Price Allocations
  • Conflict waarderingen (wel of niet-onafhankelijk, bindend of niet-bindend adviseur bij conflicten tussen aandeelhouders)
  • Economische schade waarderingen (bijvoorbeeld het bepalen van de economische schade die door een onrechtmatige daad is ontstaan)
  • Data-analytics/modelleren van maatwerk dashboards met prestatie indicatoren, o.a. ten behoeve van waardecreatie

Mijn werkgebied is hierbij Noord-Brabant en Limburg waarbij mijn standplaats Eindhoven is.

Voor Ernst&Young heb ik 7 jaar bij Aeternus Corporate Finance gewerkt (partner en hoofd valuations) en daarvoor als zakelijk accountmanager bij de Rabobank.

Qua opleidingen heb ik een postdoctorale Master in Science in Finance (cum laude), een Master in Science in Business Valuation en een Bachelor in Economics.

Verder ben ik als Register Valuator verbonden aan het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) waar ik ook actief lid van de toelatingscommissie en van het tuchtcollege ben.

Een pragmatische aanpak staat bij mij altijd voorop

Recente berichten